kenmerkende_kleding


1215
Kenmerkende kleding

Het Vierde Lateraanse Concilie wordt vaak gezien als het belangrijkste middeleeuwse concilie. Een concilie is een vergadering van de katholieke kerk met hogere geestelijken. Hier werden 71 nieuwe decreten (officiële wetten) uitgevaardigd. Eén van die decreten hield in dat Joden verplicht werden om een geel kenteken op hun kleding te dragen of een zogenaamde ‘jodenhoed’. Ook moslims moesten een kenteken op hun kleding gaan dragen. Verder werd het Joden en christenen verboden om samen te werken of te leven.

< terug naar tijdlijn

R. Chazan, The Jews of Medieval Western Christendom 1000-1500 (Cambridge 2006)