Grafisch ontwerp: Luna 3 | Webdevelopment: Propra

COLOFON

Deze website hoort bij de gedrukte brochure ‘Tijdlijn Antisemitisme’.

De brochure is bedoeld voor docenten, leerlingen en andere geïnteresseerden. De Tijdlijn bespreekt antisemitische vooroordelen en gebeurtenissen van de Klassieke Oudheid tot nu. Om de antisemitische gebeurtenissen gemakkelijk in de tijd te plaatsen, zijn zij gekoppeld aan algemene historische ontwikkelingen die tot de verplichte lesstof (de geschiedeniscanon) behoren.

Mogelijk gemaakt door:


CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, komt al ruim 35 jaar op voor het recht op vrede en veiligheid van het Joodse volk, in Israel en daarbuiten. CIDI stelt sinds 1983 jaarlijks de Monitor antisemitische incidenten in Nederland samen en geeft workshops over het verschil tussen Israelkritiek en antisemitisme. Sinds 2007 organiseert CIDI met de Internationale school voor Holocausteducatie van Yad Vashem (Jeruzalem) seminars Les geven over de Sjoa en de Tweede Wereldoorlog, voor Nederlandse docenten. De deelnemers vormden het Platform Educatie WOII en Sjoa.

Voor meer informatie en voor onze publicaties kijk op www.cidi.nl. Bestel de Tijdlijn op papier in onze webshop, per post of per email.

CIDI
Postbus 11646
2502 AP Den Haag
Tel. 070-3646862
Email: [email protected]
Web: www.cidi.nl

De papieren versie van de tijdlijn is hier als PDF te downloaden.

Download hier de docentenhandleiding als PDF